Voor wie?


Is je kind heel snel boos, heeft hij of zij een lage frustratietolerantie, last van woedeaanvallen en/of moeite met gevoelens uiten? Heeft je puber moeite met vriendschappen aangaan of met gezag accepteren en zijn er voortdurend problemen op school? Blijft je peuter alsmaar hangen in driftbuien? Is je kind bijzonder teruggetrokken en stil en lukt het maar niet om echt contact te maken? Heb je opvoedvragen of vraagt je kind zelf om hulp bij problemen in het dagelijks functioneren?

Heb je een kind in de klas dat door zijn oppositionele gedrag niet aan leren toekomt? Ben je voetbaltrainer van een kind dat steeds zo gefrustreerd raakt, dat het niet lukt om hem op het veld te houden tijdens de training? Zijn jullie ouders, maar niet meer samen als partners en is er hulp of toezicht nodig bij de omgang met de kinderen? Ben je belast met een licht psychiatrische problematiek en lukt het maar niet om orde en structuur aan te brengen in je leven? 

Dan kan 2thepoint je helpen! 

2thepoint biedt ambulante begeleiding en behandeling aan:

  • Kinderen en jongeren met (forse) gedragsproblemen, problemen op sociaal-emotioneel gebied, psychische problemen, hechtingsproblematiek, trauma’s en diverse problemen in het dagelijks functioneren
  • Ouders met opvoedvragen of bij wie sprake is van onbalans tussen draagkracht en draaglast
  • Complexe gezinssystemen 
  • Professionals in het reguliere circuit die te maken krijgen met kinderen of jongeren met (forse) gedragsproblemen of problemen in het dagelijks (sociaal) functioneren
  • Ouders die na het beëindigen van hun relatie begeleiding behoeven bij het naleven en uitvoeren van de omgangsregeling
  • Jong volwassenen met licht psychiatrische problematieken die hulp behoeven bij de invulling van en het structuur geven aan hun dagelijks functioneren of bij het leren omgaan met hun problematiek