Werkwijze


De eerste stap is gezet. Je erkent dat er een probleem is waar je hulp bij zou willen. 

Misschien heb je je hulpvraag besproken met de huisarts, kinderarts en/of is er een medewerker van CJG (Centrum Jeugd en Gezin) betrokken. Met een verwijzing/beschikking kan de zorg vaak vergoed worden vanuit de gemeente. 

We starten met een kennismaking en intakegesprek. Hierin kunnen we elkaar leren kennen. Het is belangrijk dat er een klik is om samen goed aan de slag te kunnen. In dit gesprek bespreken we ook wat de hulpvraag precies is. Ik wil dan graag van jullie weten wat als lastig ervaren wordt, maar ook wat er nog wel goed gaat. Verder bespreken we welke hulpverlening er eventueel al geweest is en of 2thepoint kan bieden wat er nodig is.

De volgende stap is dat we concrete doelen op gaan stellen en een plan maken hoe we aan deze doelen gaan werken. 

Als we het samen eens zijn over de doelen en over hoe we daar aan kunnen gaan werken, stellen we een zorgovereenkomst op. Hierin leggen we wederzijdse verwachtingen vast over bijvoorbeeld inzet en transparant werken. Ook maken we hierin afspraken over hoe vaak ik bij jullie kom, hoe lang ik blijf en hoe we de doelen zullen evalueren. In de zorgovereenkomst worden ook afspraken over de vergoeding van de zorg vastgelegd.  

Hierna gaan we samen aan de slag!